لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2917474 اخبار-غياثوند،رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2917513 مصوبه- توافق با شرکت تعاوني مسکن خبازان قزوين -مصوبه 13- 96/3/2 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2918215 اخبار-در جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2921475 اخبار-داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهرقزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2921489 اخبار-صلح جو، رئيس کميسيون فرهنگي-ورزشي شوراي شهرقزوين خبرداد: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2923736 اخبار-احدچگيني، سخنگوي شورايعالي استانها تاکيدکرد؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2923750 اخبار-فاطمه اشدري،عضو شوراي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2925077 اخبار-عطايي، رئيس کميسيون بانوان شوراي اسلامي شهرقزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2925147 اخبار-به تصويب اعضاي شوراي اسلامي شهر قزوين رسيد؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2925176 اخبار-در قالب لايحه اي به تصويب رسيد؛ 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2926792 اخبار-احدچگيني، رئيس کميسيون املاک و توافقات شوراي شهر قزوين خبرداد: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2927681 مصوبه- توافق با مالکين قطعه 16 کلي ملاصدرا- مصوبه 14- 96/3/6 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2927704 مصوبه- تفکيک قطعه 42 کلي ملاصدرا -مصوبه 15- 96/3/6 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2927719 مصوبه- واگذاري 2 قطعه زمين در خيابان مجاهد-مصوبه 16-96/3/6 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2927754 مصوبه- تملک بخشي از پلاک ثبتي 190 در بخش 5 -مصوبه 17- 96/3/6 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2927780 مصوبه- تغيير کاربري دو قطعه زمين از آموزشي به مسکوني و درماني-مصوبه 18-96/3/6 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2927818 مصوبه- تامين منابع مالي براي اجراي طرحهاي آب و فاضلاب -مصوبه 19-96/3/9 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2927925 اخبار-مجابي، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهرقزوين خبرداد: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2928030 اخبار-صديقي، رئيس کميسيون شوراياري شوراي اسلامي شهرقزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora
2928095 اخبار-فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين: 4 سال قبل 4 سال قبل admin shora