لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
2796647 اخبار-سيدکاظم مجابي، رئيس کميسيون عمران شوراي اسلامي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2798203 اخبار-محمدرضاصديقي، رئيس کميسيون شوراياري‌هاي شوراي شهرقزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2798304 اخبار-حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2798976 اخبار-همزمان با 31 ارديبهشت ماه صورت گرفت؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2799030 اخبار-به منظور تبادل نظر و هم انديشي؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2799081 اخبار-فرج اله فصيحي رامندي،رئيس شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2799175 اخبار-محمدي، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2799244 اخبار-همزمان با دوم ارديبهشت ماه؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2799290 اخبار-مسعود نصرتي رييس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2799310 اخبار-فرج اله فصيحي رامندي، رئيس شوراي اسلامي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2799348 اخبار-مريم نخستين،رئيس کميسيون ساماندهي ملاقاتهاي مردمي شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2799387 اخبار-حسين غياثوند، عضو هيأت رئيسه شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2804823 اخبار-همزمان با هفتم ارديبهشت ماه صورت مي‌گيرد؛ 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2804980 اخبار-حکمت اله داودي، رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر قزوين خبرداد: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2805044 اخبار-محمدرضا صديقي، رئيس کميسيون شوراياري هاي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2805173 اخبار-محمد خورشيدي، نايب رئيس شوراي اسلامي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2805198 اخبار-شهلاعطايي، نايب رئيس کميسيون فرهنگي شوراي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2805277 اخبار-علي صادقي نيارکي، رئيس کميسيون اداري-مالي شوراي شهر قزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2805316 اخبار-حسين غياثوند، رئيس کميسيون شهرسازي شوراي اسلامي شهرقزوين: 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora
2806757 مصوبه- ارتقاء هويت فرهنگي شهر قزوين -مصوبه 5 -96/1/26 5 سال قبل 5 سال قبل admin shora