لطفا یکی از موارد موجود در لیست زیر را انتخاب نمایید. نمایش محتوا:
با
موارد زیر مطابقت داشته باشد:

شناسه عنوان نويسنده
3277430 مصوبه-توافق شهرداری با آقایان امینی-مصوبه 162-96/12/5 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3277681 مصوبه-توافق با مالکین قطعه 2 از 3 کلی ملاصدرا-مصوبه 163-96/12/5 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3278283 مصوبه-اخذ وام برای 72 واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی نواب-مصوبه 164-96/12/5 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3278626 مصوبه- ارزش منطقه بندی -خرید تراکم مسکونی قیمت پایه کمیسیون ماده 100-مصوبه 165-96/12/5 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3279595 مصوبه- تهیه سبد کالا به مناسبت عید نوروز سال 97 -مصوبه166-96/12/5 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3280343 مصوبه- اخذ تسهیلات قرض الحسنه -مصوبه 167-96/12/12 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3291088 مصوبه- توافق شهرداری با آقای جعفری-مصوبه 168-96/12/12 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3291201 مصوبه-توافق شهرداری با آقای موسی خانی-مصوبه 173-96/12/19 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3291332 مصوبه-تامین منابع مالی هزینه ساخت پروژه حکم آباد -مصوبه174-96/12/19 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3292461 مصوبه-تقاضای تمدید پرداخت هزینه نگهداری معتادین در کمپ های بخش خصوصی -مصوبه 175-76/12/19 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3292670 مصوبه- جابجایی ردیف اعتباری برخی از پروژه های عمرانی-مصوبه 176-96/12/19 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3292962 مصوبه- بخشودگی بدهی حق عضویت 3 نفر از رانندگان شبکه بی سیم 133 -مصوبه 177-96/12/19 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3293100 مصوبه- تجلیل و قدردانی از آقای علیپور قهرمان سنگنوردی -مصوبه 178-96/12/19 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3293308 مصوبه- معافیت تعاونی مسکن معلولین توانا از پرداخت عوارض جرایم کمیسیون ماده 100-مصوبه 179-96/12/19 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3293559 مصوبه- بازخرید خدمت آقای ناصر گنجی-مصوبه 180-96/12/22 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3293761 مصوبه- توافق شهرداری با آقای ششپری و شرکا-مصوبه181-96/12/22 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3300252 مصوبه-توافق شهرداری با وراث مرحوم روزبه و رئوفی-مصوبه 183-96/12/22 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3300371 مصوبه- توافق شهرداری با آقای قاضی مرادی-مصوبه 184-96/12/22 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3300420 مصوبه-نحوه مدیریت مرکز ارائه خدمات سرپناه شبانه به افراد آسیب دیده -مصوبه 185-96/12/22 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami
3300545 مصوبه- تعرفه فروش قبور و خدمات عمومی در سال 97 سازمان آرامستانها-مصوبه 186-96/12/22 4 سال قبل 4 سال قبل mahsa sghavami