معرفی کمیسیون های تخصصی: معرفی کمیسیون های تخصصی:

کمیسیون عمران و شهرسازی :

رئیس : سعید دقیقی

نایب رئیس: مهدی عبدالرزاقی 

دبیر:احد چگینی

کمیسیون حمل و نقل و امور زیربنایی:

رئیس: احدچگینی

نایب رئیس: فرج اله فصیحی رامندی

دبیر: مهدیه سادات قافله باشی

 

کمیسیون محیط زیست وخدمات شهری:

رئیس: سیده منیره قوامی

نائب رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

دبیر: ندارد

عضو: محسن حق شناس

 

کمیسیون سلامت و ورزش:

رئیس: زهرا یوسفی

نائب رئیس: سعید دقیقی

دبیر: مهدی عبدالرزاقی

اعضاء: محسن حق شناس و مهدیه سادات قافله باشي

 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و هنری:

رئیس : مهدیه سادات قافله باشی

نائب رئیس: زهرا یوسفی

دبیر: سیده منیره قوامی

عضو: احدچگینی و محسن حق شناس

 

کمیسیون املاک و مستغلات:

رئیس: مهدی عبدالرزاقی

نائب رئیس: سعید دقیقی

دبیر: ندارد

عضو: محسن حق شناس

 

کمیته حقوقی و نظارت:

رئیس: فرج اله فصیحی رامندی

نائب رئیس: احدچگینی

دبیر: مهدیه سادات قافله باشی

 

کمیته شورایاری ها:

رئیس : مهدی عبدالرزاقی

نائب رئیس: زهرا یوسفی

دبیر: سیده منیره قوامی

 

کمیته بانوان و امور خانواده:

رئیس: سیده منیره قوامی

نائب رئیس: مهدیه سادات قافله باشی

دبیر: زهرا یوسفی